Boşanma Süresince ve Ardından Yapılması Gerekenler

Sezer ERGÖR – Uzman Psikolog
sezerergor@gmail.com

Boşanma fikrinin kabul edilip, uygulanmaya başlamasının ardından, aile bireyleri arasında, korku ve kaygılar meydana getirebilir; dolayısıyla aile bireyleri, bu korku ve kaygılarını giderebilmek için farklı yollar seçerler. (çocukların anne-baba rolünü üstlenmeye çalışması, anne-babaya aşırı düşkünlük) Anne/ Baba’nın ayrılma kararı almasından sonra, kimin evden ayrılacağı, kimin kalacağı da farklı sorunlara yol açar. Çocuklar Anne/Babaların birinden ve/veya kardeşlerden ayrılmak zorunda kaldığında, aslında kime sadık kalınmalı konusunda kendi içlerinde büyük çatışmalar yaşarlar.

Çiftlerin boşanmaya karar vermesinden sonra da birlikte aynı evde yaşamaya devam etmeleri ev içerisinde soğukluğun hakim olmasına ve karşılıklı yabancılaşmaya neden olur. İki farklı evin harcamalarını karşılamak zorunda olmanın getirdiği maddi yükümlülükler ve zorluklar, aile üyelerini alıştıkları konfordan ödün vermek zorunda bırakır. Bunun sonuncunda aile üyelerinde anksiyete belirtileri, depresyon hali ya da dışa vurum (madde kullanımı, okulda başarısızlık) hallerine rastlanılabilir.

Yeni aile üyelerinin(üvey anne/baba) devreye girecek olması veya onların varlığı durumlarında, arada uzlaşma veya uzlaştırma sorunları yaşanabilir. Tek yaşamaya başlayana anne veya babalar, özellikle de eski eşin yetersiz destek verdiği ya da hiç destek vermediği durumlarda, çocuk yetiştirirken birçok sorunla karşılaşırlar. Çocuklar da ne yazık ki, Anne/ Baba’larının evliliklerinin bitmesinden kendilerini sorumlu tutarlar, suçluluk hissi yaşamaya başlarlar.

Şunları bilmekte yarar var. Boşanma kararı almış ya da boşanmış aileler asla anormal değildirler.

Boşanmalar sanılanın aksine zor dönemlerde değil, zenginlik ve rahatlık dönemlerinde artar.

Araştırmaların gösterdiği kadarı ile kadınların evliliklerine katlanma nedeni; kendilerine ve çocuklarına yeterli desteği ve geleceği sağlayamama korkusu gelmektedir

Ne yazık ki, çocuklar boşanmalarda sıklıkla bir silah olarak kullanılmaktadır.

Boşanma süresince başlıca yapılması gerekenler şöyle sıralanabilir:

1) İyi bir boşanma süreci yaşayan ailelerin çocuklarıdiğer ailelerin çocukları kadar sağlıklı veuyumlu bir geleceğe sahip olabilirler.

2) Uygun olabilecek bir yardım alarak, öncelikle kendi duygularınızı kontrol altına almayı, onlarla yüzleşmeyi, neyi, nasıl ve hangi zamanda söyleyeceğinizi kendinize öğretebilirsiniz.

) Çocukların boşanma sürecinde bu durumu izleyen bir obje olduğu değil, bunu gerçekten içten yaşayan bir birey olduğu bilinmelidir.

4) Çocuklar boşanma konusunda yeterince bilgilendirilmezse, bu durumdan kendilerini sorumlu tutabilirler.

5) Boşanma sonrası birlikte geçirilecek vakitler uygun ayarlanmalı ve aksatılmamalı. Anne- babalık yine ortak bir biçimde sürdürülmeye devam edilmeli.

6) Çocuk kiminle kalmak isterse ve kimi kendine yakın hissederse onunla birlikte yaşamalı.

7) Araştırmalarda yeniden evlenme oranları yüksek olduğu için çiftler kendilerini yeniden aile kurmaya ve üvey anne/ baba olmaya hazırlamalıdır.

8) Yeniden evlenen kişilerde uygun olan yapılanma geniş ve büyük bir aile modelinde (boşanan çiftler, üvey ana-baba, üvey kardeşler)algılanmalı ve bu çerçevede ilişkiler sürmelidir.

9) Bu süreci sağlıklı olarak atlatmak içim alanında uzman psikologlardan yardım alınmalıdır.

Uzman Psikolog / Hipnoterapist

Sezer Ergör (Cülcüloğlu)

İletişim:

Tel: 07766077155

mail: sezerergor@gmail.com