Sunduğum Tedaviler

Sigara Bırakma Tedavisi

Sigarayı bırakmak isteyen kişilerin birçoğu bunu defalarca denemiş ve bu denemeleri başarısızlık ile sonuçlanmıştır. Bunun sebebi kişinin sigara kullanımına yüklediği anlamdır. Hipnoz destekli Sigara bağımlılığı tedavide uygulanan yöntem ile kişinin EGO kapasiteleri arttırılarak bu bağımlılıktan kurtulması amaçlanmaktadır. Tedavinin süresi kişiden kişiye değişiklik göstermektedir.

Panik Atak Tedavisi

Panik atak Hipnozun etkin bir şekilde kullanıldığı alanlardan bir tanesidir. Hipnoz altındaki bireyin geçmişine gidilerek panik atağın oluşmasında etkili olan olaylar, duygular ve düşünceler değiştirilmeye çalışılarak tedavi amaçlanmaktadır. Tedavinin süresi kişiden kişiye değişiklik göstermektedir.

Heyecanınızı kontrol edemeyip beninizi kontrol altına almaya başladıysa, nefes alamıyor veya kalbiniz yerinden fırlayacakmış gibi hissediyorsanız, sinirleriniz boşalıyormuş gibi kendinizi aşırı kötü hissediyorsanız PANİK ATAK olabilirsiniz. Bağışıklık sistemi gibi sinir sistemi de çökebilir ve dışardan anlaşılan bir şey olmasa bile bu içerde bir deprem gibi yaşanır ve kişinin dengesini alt üst edebilir. Aşırı stres, duygusal sıkıntılar, tükenmişlik sendromu, aşırı mutsuzluk, güvensizlik, endişe bunlara neden olabilmektedir.

Aniden gelişen korkular, kabin ritimsiz veya hızlı çalışması, terleme, ölecekmiş veya bayılacakmış gibi hissetmek, nefesin yetmemesi, boğulacakmış gibi hissetmek en belirgin fizyolojik özelliklerdendir. Kişi kendini aniden bir korku içinde bulur ve aşırı kalp çarpıntısı, terleme gibi bazı fizyolojik belirtiler gösterir. Yalnız kalmak istemez ve hemen bir doktora gitme ihtiyacı duyar.

Bilinçaltına ne öğrettiyseniz yüzeyde bunu yaşarsınız. Korkmak, üzülmek, sevinmek, takıntılar, mutsuzluklar, acılar hep öğretilmiştir. Bu durumda bilinçaltındaki bilgileri yeniden çerçevelemek suretiyle sağlık davranışı kodlayabiliriz . Bilinçaltında “öğrenilmiş çaresizlikleri” yeniden kodlayarak programladığımızda panik atak sorun olmaktan çıkıyor. Bu sorunun fizyolojik bir temeli olup olmadığını araştırmak ve doktorunuz da uygun görürse tamamlayıcı bir tedavi olarak hipnozdan yararlanılabilir.

Cinsel Sorunlar, Vajinismus Tedavisi

Hipnoz tedavilerini (hipnoterapi) cinsel terapiler, için en sık olarak vajinismus ve orgazm olamama (anorgazmi) sorunlarında kullanılabilir.

Vajinismus problemi yaşayan pek çok bayanda bilinçaltına çocukluk çağlarından itibaren yerleşmiş pek çok korku zaman içinde büyümekte ve dönem dönem ortaya çıkmaktadır. Bu korkular yalnızca ilk gece, cinsel birleşme ve kızlık zarı korkuları gibi “cinsel korkular” ile sınırlı kalmamakta pek çok korkularla da (iğne, kan aldırma, böcek, karanlık, yalnızlık, hastalık kapma, ölme korkuları gibi..) beraberinde içeriyor olabilir.

Bilinçaltındaki korkularda kurtulabilme ve kişiye rahatlık sağlamada hipnoterapilerin son derece önemi vardır. Bu konuda yayınlanmış pek çok bilimsel çalışmalar da bulunmaktadır.

Vajinismus tedavisi için uygulanan hipnoz tedavisinin tek başına yeterliliği değildir. Yalnızca uygun vajinismus hastaları için bilişsel-davranışsal terapi metotlarına ek olarak uygulandığı zaman, sorunun çözümünü kolaylaştırıcı özelliği bulunmaktadır. Tıpta her zaman geçerli olan; ‘her hasta için farklı çözümlerin olabileceği kuralı’ burada da geçerlidir.

Korku ve Fobi tedavileri

Hipnoterapi, fobileri ve korkuları aşmamız konusunda başarılı bir yöntemdir.

Korku insanın tabii duygularından biridir. Bir doğal afet ya da vahşi bir hayvandan doğal olarak korkarız. Bu aslında kendimizi emniyete almamızı sağlayan bir reaksiyondur.

Sorun korku duygusunun mantık dışında kendini oluşturmasıdır ki, bu duruma fobi diyoruz. Fobi, olaylar ya da bazı nesneler karşısında anlamsız ve istemsiz bir korkuyu bazen o olay ve nesnelere karşı tahammül edememe halini içerir. Eğer kişinin korkuları günlük hayatını kısıtlar hale gelmişse bu durum korkunun fobiye dönüşmüş olduğunu gösterir. İnsanlar fobi nesnesi ya da durumuyla karşılaştıklarında fizyolojik sıkıntılar çekerler.

Fobilerde genetik geçme durumunu dışarıda tutarsak, genelde çocukluk ve ergenlik döneminde oluşur. Bu dönemde kişiyi korku ve paniğe sevk eden bir olay, bir stres kaynağı kişide fobiye yol açabilir. Aileden ve çevreden öğrenme yoluyla da fobi oluşabilir.

Bireyler fobilerini onlardan kaçınarak geçiştirebilirler fakat bu tutum fobinin kişide daha çok yerleşmesine neden olur. Hipnoz bilinçaltı yöntemidir. Fobilere karşı kişideki değişim, hipnozla bilinçaltı düzeyde kendini oluşturur.

Çocuk ve Ergenlerde Özgüven Kazanımı Tedavisi

Özgüveni zayıf çocuklar; duygusal, sosyal ve akademik konularda zorluklar yaşarlar. Bu durum okulda ve yaşamın diğer alanlarında kendini çeşitli şekillerde belli eder. Çocuk ya aşırı kontrol kullanarak, duygusal anlamda aşırı kırılgan ve hassas, yeni deneyimlere kapalı, çekingen bir kişilik geliştirir ya da aşırı kontrolsüzlük ile zorba davranan, asi, otoriteyle çatışan, sürekli problem yaratan tutum ve davranışlar sergilerler.

10-11 yaşlarından 21 yaş civarına kadar süren uzun bir dönem olan ergenlik çağında zaman zaman yalnız kalamama, dersler ya da diğer sorumluluklar konusunda organize olamama, akran grupları ile zorlayıcı ilişkiler, uzun süren hüzün dönemleri, kararsızlık, fazla agresyon, ebeveynler ile çatışmalar, korkulara kapılma veya belli konulara takılıp kalma, başka bir şey düşünememe gibi belirtiler görülebilir ve gençlerin yaşam kaliteleri veya geleceklerine yönelik çalışmaları zarar görebilir. Psikolojik destek almak, görünen durumun altında yatan karmaşayı anlamak ve dönüştürebilmek için etkili bir yardımdır.

Uyku Sorunu Tedavisi

Uyku bozukluğuna neden olan birçok faktör var. Uykusuzluk problemi çekiyorsanız Hipnoz elbette size yardımcı olabilir. Ancak unutmayın ki bazen nörolojik rahatsızlıklar da uykusuzluğunuzun sebeplerinden biri olabilir. Bu yüzden uykusuzluk sorununuz varsa öncelikle bir tıp hekimine başvurup fizyolojik tetkiklerinizi yaptırıp doktorunuzla sorununuzun temelinde fizyolojik/nörolojik bir rahatsızlık olup olmadığını tespit ettirmelisiniz. Eğer tetkiklerinizi yaptırdınız ve uyku problemine yol açan fizyolojik/nörolojik bir sorununuz olmadığına eminseniz Hipnoterapiyi düşünebilirsiniz. Veya tıbbi tedavi gerektirecek bir uykusuzluk sorunundan muzdaripseniz, doktorunuzun uyguladığı tedavinize devam etmek kaydıyla tedavinizi tamamlayıcı bir destek terapi ile süreci hızlandırmak amacıyla hipnoterapi size çok yardımcı olabilir. Hipnoterapi, uykusuzluk konusunda genellikle sonuca çok hızlı ulaşmanızı sağlayan etkili bir yöntemdir.

Kronik Ağrı Tedavisi

Ağrı insanda fiziksel ve duygusal bir yük yaratır,bu da bizi strese sokar.Stres de ağrının daha da artmasına neden olur.Tüm dikkatimiz ağrının üzerine yoğunlaşır.Eğer dikkatinizi olumlu başka bir şeye çevirirseniz, ağrıyı bir süreliğine unuttuğunuzu görürsünüz.Buna ağrı amnezisi denir.Burada ağrı bilinçdışına itilince,bilinç ağrıyı fark edememektedir.Hipnozla ağrı tedavisine başlamadan önce tıbbi bir muayeneden geçecek,gerekirse bazı tetkikler yaptırmanız istenecektir.Çünkü ağrının bizi uyarma görevi vardır ve ağrının nedeni anlaşılmadan ortadan kaldırılması uygun değildir. Hipnotik tedaviyi ağrı tedavisinde şu durumlarda kullanıyorum:Tıbbi muayene sonucunda ağrının nedeni psikolojikse veya kanser ağrılarında olduğu gibi ilaç tedavisinin yanında destekleyici olarak veya ağrı tıbbi olarak tedavi edilemediğinde.Ağrı, rahatsızlık hislerinin yanında,zihinsel ve duygusal tepkileri de içerir.Ağrı hakkındaki olumsuz düşünceler ve sonrasında kaygı ve gerilimdeki artma,rahatsızlığın daha derin hissedilmesine yol açar. Bu nedenle hipnoterapide olumsuz düşüncelerinizle ilgili çalışılır.Ağrının ne kadar kötü olduğu üzerine yorum yapmak yerine,nefes egzersizleri ve hipnotik telkinlerle ağrısızlık sağlanabilir.Ayrıca hipnoterapi ile muhtemel ikincil kazançların(ağrı ile dikkat çekme,ilgi görme şeklinde faydalar) farkına varılarak temizlenmesi sağlanır.Hipnoterapi ile ağrı tedavisinde birçok yöntem vardır. Bunlar arasında imajinasyonla ağrı azaltmak,ağrıdan uzaklaşmak(sevilen bir yere hipnotik bir seyahat) ve ağrıyı aktarmak (özellikle migren tedavisinde baş ağrısı hastanın eline oradan da havaya aktırılır) sayılabilir.