Hipnoterapi Nedir ?

Bilinçaltını nasıl etkiler?
Hipnoterapi ile hangi rahatsızlıklar tedavi edilebilir?
Bunlar başlıca nelerdir?

Hipnoterapi günümüzde psikoterapiye yardımcı bir metod olarak sıklıkla kullanılmaktadır. Hipnoz, kişinin bilinçaltı düşüncelerine erişmeye çalışan bir tekniktir. Hipnoterapi ise hipnoz sırasında kişiye yapılan tedavi yöntemidir.

Hipnoz, kişinin zihnini dış uyaranlardan iç uyaranlara yöneltir. Hipnotik süreç, zihin iç uyaranlara odaklandığında başlar. Yarı uyanıklık hali olarak nitelenebilir. Hipnoz sırasında yapılan psikolojik terapiye hipnoterapi denir.

Diğer bir tarife göre de hipnoz, “bir içe bakış, bir farkındalık ve bilinç altını isteğe bağlı şekilde yönlendirme hali” olarak tanımlanmaktadır. İçsel bir emilme, yoğunlaşma ve dikkatin odaklanmış halidir. Amacı ise bilinçaltını, bizleri yöneten bilincin frenlerinden kurtarmaktır.

Bilinçli hipnoz ile bilinç tam olarak açıkken kişilerin bilinçaltındaki bir takım problemlerin ortaya çıkarılmasıyla bir “farkındalık durumu” yaratılabilmekte ve kişiye verilen bazı telkinlerle hayata geçirilebilecek olumlu etkiler oluşturulabilmektedir.

Hipnoterapist, hipnoz esnasında danışanın gerçek hayatta gözlenen psikolojik yapısına bilinçaltı hangi davranışlarının rolü olduğunu tespit eder ve çözümler.

Bir başka tarife göre hipnoterapist, motivasyonu arttırmak veya davranış biçimlerini değiştirmek, geliştirmek, düzenlemek için danışana hipnotik durumu yükleyen kişidir

Hipnoz, psikotik-psikiyatrik rahatsızlıkların terapisinde destekleyici bir yöntem olarak kullanılmalıdır.

Kuru kuruya tek başına hipnoz asla tedavi yöntemi değildir, tek başına kullanılması tıbbi tedavide bir şey ifade etmez.

Eğitimli ve tecrübeli ellerde hipnoz altındaki uygun telkinler ve çeşitli psikoterapötik yaklaşımlar asıl tedavide rol oynar.

Birçok insan hipnozdan korkar ama aslında korkulacak esrarengiz bir şey yoktur. Tıbbi çalışmalar, hipnozun tedavi edici değerini, kuşkudan uzak apaçık bir şekilde ortaya koymuştur. Unutulmaması gereken nokta, “hipnozun asla bir büyü veya sihir olmadığıdır”.

Hipnoterapi ise hipnoz ile yapılan tedavileri tanımlamaktadır. Dünyada hipnoterapiyi en sıklıkla psikologlar, diş hekimleri ve üçüncü sırada –hekimler arasında %25 sıklıkla- kadın doğum uzmanları uygulamaktadır. Alzheimer, demans, çok yaşlı, küçük çocuklar, ağır akıl hastaları ve zeka özürlüler hariç herkes hipnotize edilebilir.

Neredeyse tüm fobiler hipnoterapi yöntemi sayesinde diğer yöntemlere göre daha kolay bir şekilde çözümlenebilir. Aklınıza gelebilecek olan tüm fobilerin temelinde yatan genellikle yaşantısının daha önceki dönemlerinde hastanın başından geçmiş olan travmatik bir olaydır. Bu nedenle en çok bilinenleri sosyal fobi, yükseklik korkusu, örümcek korkusu, yalnızlık korkusu, böcek korkusu gibi korkular olan fobilerin neredeyse tamamı telkin yöntemi kullanılarak yani hipnoterapi ile tedavi edilebilir.

Yoğun bir şekilde yaşanan korku nöbetleri şeklinde basitçe tarif edilebilecek olan panik atak da hipnoterapi ile tedavi edilebilen hastalıklar arasında bulunmaktadır. Kişinin korkularının azalmasını sağlayan telkinler ya da bu soruna yol açtığı tespit edilen travmatik olaya bakış açısının değiştirilmesi gibi yöntemlerle tedavi edilmesi mümkün olacaktır.

Anoreksiya, bulimiya ve atipik yeme bozuklukları gibi farklı türleri olan ve sorunu yaşayan kişilerin hayatındaki sosyo-ekonomik faktörleri büyük ölçüde etkileyen yeme bozuklukları, hipnoz ile tedavi edilebilen hastalıklar arasında bulunmaktadır. Bu sorunun kaynağı da genellikle algılardaki bazı problemler olduğu için, hipnoterapi seanslarında verilen telkinler sayesinde tedavi edilebilen bir hastalıktır.

Psikolojik sıkıntılar ve bunlar nedeniyle ortaya çıkan sorunların tedavisinde de hipnoterapi yönteminden yararlanılabilir. Tikler, altına kaçırma sorunu, üşengeçlik, kekemelik gibi problemler söz konusu olduğunda bu yöntemden faydalanılabilir. Bu tür rahatsızlıklardan biri olan depresyonda hipnoz ile tedavi edilebilir.

Ağrılı hastalıklarda özellikle ağrının birden ortaya çıktığı ve kısa sürdüğü durumlarda kullanılabilir. Diş hekimleri de diş ağrıları söz konusu olduğunda bu metodu kullanmaktadır.