Boşan/ma

Sezer ERGÖR – Uzman Psikolog
sezerergor@gmail.com

Son zamanlarda, artış eğilimine giren boşanma kavramı, hem eşlerde hem de çocuklarda büyük ruhsal sıkıntılara neden olmaktadır. Toplum, boşanmayı anormal bir durum gibi algılamakta ve ne yazık ki, yaşanılamayacak hale gelmiş bir evliliğin, boşanmayla bitirilmesine karşı tavır almaktadır.

Oysa, günümüzde birçok evlilik, toplumsal yargı ve eleştirelere maruz kalmamak için; “Kol kırılır, yen içinde kalır” deyiminden yola çıkarak, yaşanan mutsuzluklarını ört bas ederek ya da, yok sayarak kendi dünyalarında yaşamak zorunda kalmaktadırlar. Böylelikle, birbirlerine yabancılaşan, her geçen gün birbirlerinden biraz daha kopan çiftler, evde yarattıkları gergin ortam ve tartışmaları, mutsuzluklarıyla da, çocukları içinden çıkamayacakları kısırdöngülere itmektedirler. Çıkan her tartışma, birbirine uzak, yabancı anne- baba’dan edindiği izlenimlerle çocuk, evlilik kavramından uzaklaşmakta, kendi evliliğinde oluşacak sorunların tohumlarını atmaya başlamaktadır.

Boşanma, karşılıklı anlayış ve uzlaşma içinde yapılmadığında, çocuğunuzun hayatındaki en yıkıcı deneyimlerden birisi olabilir; çünkü bu dönemde, çocuğun güvenlik ve benlik gibi gelişmekte olan kavramları zarar görür. Eğer boşanmış çiftlerde öfke, sitem, gücenmişlik duyguları uzun yıllar boyunca devam ettirilirse, bu çiftlerin çocukları yetişkin olduktan sonra karşı cinsle sorunlu ilişkiler yaşamaya daha meyilli olup, kendilerinin de boşanma olasılığı diğer çocuklara oranla fazla olur.

Evlilik birliği içinde karşılaşılan zorluklar, yaşanan tartışmalar ve anlaşmazlıklar, evlilik ve aile ilişkilerinin devamlı bir şekilde yıpranmasına neden olmaktadır. Eşlerin birbirine yabancılaşmaya başlaması aile içerisinde gerilimlerin giderek artmasına yol açar.

Boşanma da, evlilik gibi çiftlerin biten ilişkilerinin sonunda aldıkları, ortak bir karar olmalıdır. “Mış” gibi yapılarak sürdürülen evliliklerdeki bireyler, ne yazık ki, stres, kaygı ve yalnızlaşma sonucunda; ileriki dönemlerinde, ciddi boyutta depresyon, kaygı bozukluğu geliştirmektedirler.

Uzman Psikolog / Hipnoterapist

Sezer Ergör (Cülcüloğlu)

İletişim: 07766077155